Emissie van aandelen, wat is het?

Hoe kunnen we helpen?

Je bent hier:
< Terug

Emissie van aandelen is het uitgeven van nieuwe aandelen, obligaties en andere effecten. Emissie vindt plaats op de primaire markt. Nadat de aandelenemissie heeft plaatsgevonden, worden de effecten verhandelbaar op de secundaire markt.

Wat is een aandelen emissie?

Met emissie wordt dus de uitgifte van nieuwe aandelen bedoeld. Als dit de eerste keer is dat het bedrijf een emissie plaatst spreken we van een emissie op de primaire markt, een Initial Public Offering (IPO). Ook ondernemingen die al beursgenoteerd zijn kunnen een emissie plaatsen en nieuwe aandelen uitgeven.

Doel van een aandelen emissie

Bedrijven geven aandelen uit met een reden. De voornaamste reden is om vermogen aan te trekken. De uitgifte van nieuwe aandelen levert geld op, waardoor het bedrijf haar eigen vermogen vergroot. Hierdoor kan het bedrijf groeien.

Overgenomen emissie

Vaak wordt een emissie begeleid door een commissionair of bank. Per emissie kan de rol van deze begeleidende partij verschillen.

Is er sprake van een overgenomen emissie, dan draagt de begeleidende partij het risico. Worden er aandelen niet verkocht, dan neemt de commissionair of bank deze aandelen over. Hiervoor betaalt het bedrijf de begeleidende partij een vergoeding. Vaak wordt een overgenomen emissie door meerdere partijen begeleid, met als doel om het risico te spreiden.

Guichet-emissie

De opbrengst van de guichet-emissie wordt door de begeleidende partij doorgegeven aan het bedrijf dat de aandelen uitgeeft. Mochten niet alle aandelen worden verkocht, dan zal het bedrijf dat de aandelen uitgeeft deze aandelen moeten terugnemen.

Wel kan een aandelenemissie mislukken, bijvoorbeeld als de markt de aandelen te duur vind of de aandelen wantrouwt. Dit risico wordt bij een guichet-emissie gedragen door het bedrijf dat de aandelen uitgeeft.

Emissiekoers

De emissiekoers is de prijs waarvoor de aandelen worden uitgegeven bij de emissie. Veelal is deze prijs niet gelijk aan de nominale waarde. Wanneer dit echter wel het geval is, is het aandeel ‘a pari’ geprijsd. Is de emissiekoers hoger dan de nominale waarde, dan noemen we het boven pari. Is de nominale waarde lager dan de emissiekoers, dan spreken we van beneden pari.

Gevolgen van een aandelenemissie

Aan het uitgeven van aandelen zitten ook gevolgen, zowel negatief als positief.

Positieve gevolgen aandelen emissie

Het positieve gevolg van een emissie is het aantrekken van vermogen. Een bedrijf kan door een emissie veel vermogen bij elkaar krijgen, wat verdere groei van het bedrijf middels investeringen mogelijk maakt.

Een ander voordeel is dat bedrijven die naar de beurs gaan in het nieuws komen. Het bedrijf wordt opgevolgd door de media, wat zorgt voor meer bekendheid en daarmee kan zorgen voor extra omzet.

Negatieve gevolgen

Er zijn ook nadelige gevolgen aan een emissie. Zo kan de perceptie ontstaan dat bedrijven die een emissie plaatsen in financiële problemen zitten. Men kan bijvoorbeeld denken dat het bedrijf vermogen nodig heeft om staande te blijven. Een emissie kan dus aanleiding zijn voor een verminderde reputatie.

Daarnaast is een aandelenemissie voor bestaande aandeelhouders niet positief. De koers van de bestaande aandelen gaat door een emissie veelal naar beneden. Dat is te verklaren doordat het bedrijf meer aandelen uitgeeft, maar de aandelen niet meer waard zijn geworden. Er is meer aanbod, waardoor de prijs daalt. Soms kunnen aandeelhouders, om te compenseren, als eerste (en tegen een lagere prijs) de nieuwe aandelen kopen.