Wat is een aandeel

Hoe kunnen we helpen?

Je bent hier:
< Terug

Aandelen zijn dé bekendste beleggingscategorie. Wanneer men denkt aan beleggen, denkt men aan aandelen. Als aandeelhouder wordt u partiaal van een bedrijf. U koopt een stukje van het bedrijf. Een aandeel is dan het eigendomsbewijs van een deel van een bedrijf. Hoe meer aandelen u hebt, hoe meer van het bedrijf u dus bezit.

De oprichter van een onderneming heeft bij aanvang van de ondeneming het volledige eigendom van zijn bedrijf. Dit eigendom kan onderverdeeld worden in kleinere stukjes, aandelen. Het is bij private bedrijven vaak verdeeld onder verscheidene vennoten of investeerders. Zij beschikken dan over een bepaald procentueel belang.

Grotere bedrijven zijn regelmatig beursgenoteerd, waarbij u de aandelen via die gereglementeerde markt continu kan kopen en verkopen. Het zorgt voor veel liquiditeit in het kapitaal van het bedrijf. Die beurs zorgt er eigenlijk voor dat het eigenaarschap van die bedrijven gedemocratiseerd wordt. Zeker dankzij de digitalisering is het zeer eenvoudig en goedkoop geworden om in aandelen te beleggen.

Als kleine private partij zal u in de praktijk weinig verschil kunnen maken, maar elk aandeel geeft eigenlijk een evenredig stemrecht, preferente aandelen even terzijde. Vanaf bepaalde drempels in het kapitaal van het bedrijf (5%, 10%, 30%, et cetera) hebben de investeerders dan bepaalde extra rechten. Zo kunnen ze agendapunten aangeven voor de Algemene Vergadering of hun vetorecht laten horen. Naast stemrecht hebben aandeelhouders recht op hun portie van een eventuele winstuitkering, het dividend. Op ex-dividenddatum wordt dat brutodividend van het aandeel geknipt en meestal een paar dagen later wordt het op de geldrekening gestort. De broker zal in vele gevallen de verschuldigde roerende voorheffing al voor u doorstorten naar de fiscus.

Aandelen en obligaties

Dé grote tegenhanger van het aandeel is de obligatie. Een obligatiehouder wordt geen eigenaar van de onderneming maar is schuldeiser. Hij heeft geen stemrecht of recht op een deel van het dividend, wel op een rente of ook wel coupon.

Een aandeel wordt als risicovoller gezien dan de obligatie aangezien een aandeelhouder pas wordt uitbetaald na de schuldeisers bij een eventueel faillissement van het bedrijf. Aandelen zijn volatiel, maar brengen op lange termijn meer op.