Dividend, wat is dit?

Hoe kunnen we helpen?

Je bent hier:
< Terug

Dividend is wat de aandeelhouders van een bedrijf krijgen uitgekeerd, zonder hun aandelen te hoeven verkopen. Veel beursgenoteerde ondernemingen (zoals Shell en Unilever) en beleggingsfondsen gebruiken dividend om hun winst na belastingen uit te keren aan de beleggers. Dividend wordt ook gezien als passief inkomen en is een populair beleggingsinstrument.

Twee beleggingsstrategieën bij dividendaandelen: dividendgroei en hoog dividendrendement

Er zijn twee primaire beleggingsstrategieën voor dividendaandelen: dividendgroei of een hoog dividendrendement. Net als bij een normaal aandeel, waarbij wordt gefocust op groeiende winst, verwijst de dividendgroei naar een trend van toenemende dividenden. Dit zijn vaak aandelen van gevestigde bedrijven met een goede ‘track record’.

Aandelen met een hoog dividendrendement daarentegen kunnen wel of niet regelmatig hun dividendbedragen verhogen, maar ze betalen al dividend uit tegen een tarief dat hoger ligt dan het marktgemiddelde. In België worden aandelen met een hoog dividendrendement ‘goedehuisvaderaandelen’ genoemd.

Hoe wordt het dividend bepaald?

De raad van bestuur doet een voorstel voor het dividend. Dit moet dan door de algemene vergadering van aandeelhouders worden goedgekeurd. Het dividend wordt meestal berekend op basis van de winst of cashflow, maar niet altijd.

Het totale bedrag wordt dan bepaald en gedeeld door het aantal aandelen. Meestal wordt dit bedrag ofwel per kwartaal, ofwel per jaar, rechtstreeks aan de belegger overgemaakt. Als u dividend ontvangt, moet u hierover dividendbelasting betalen. In Nederland komt dit neer op 15% en in België is dit 30%.

Ook betaalt u als belegger bronbelasting (elk land int deze belasting, en deze van België komt daar dan nog bij). Er zijn dubbele belastingverdragen om deze bronbelasting te verlagen. Soms keren bedrijven dividend door middel van nieuwe aandelen of een herinvesteringsprogramma, waarbij beleggers met korting extra aandelen kunnen kopen.

Waarom zou u beleggen in dividendaandelen?

Een van de redenen waarom mensen beleggen in dividendaandelen is dat ze over het algemeen als veiliger worden gezien dan andere aandelen. Beleggers krijgen regelmatig geld uitgekeerd, zonder te hoeven letten op een fluctuatie van de koers.

Net als andere aandelen zijn dividenden niet gegarandeerd, maar toch vertrouwen veel beleggers erop als bron van inkomsten. Veel dividendaandelen lijken inderdaad veilig en leveren al jarenlang jaarlijks dividend op.

Wat voor dividendaandelen zijn er?

De meeste bedrijven die dividend uitkeren zijn gevestigde bedrijven met een goede reputatie. Deze large-cap bedrijven hoeven hun inkomsten niet te herinvesteren in het bedrijf, in tegenstelling tot middelgrote of startende bedrijven.
Bedrijven die hoge dividenden uitkeren bevinden zich vooral in de volgende industrieën:

  • Telecommunicatie
  • Financiële instellingen
  • Utilities
  • Gezondheidszorg
  • Nutsbedrijven
  • Consumentengoederen

Soorten dividenden

Alle dividenden komen uit dezelfde bron: de bedrijfswinst. Maar er zijn verscheidene soorten dividendaandelen:

  • Gewone dividenden: deze worden betaald aan de eigenaars van reguliere aandelen van het bedrijf. Dit bedrag kan fluctueren wanneer wordt uitgekeerd, vaak per kwartaal. Het bedrijf heeft er belang bij om deze te laten stijgen: een hoog dividend betekent dat het goed gaat met het bedrijf.
  • Preferente aandelen: deze hebben een vast dividend, dat niet stijgt en niet daalt. Zij zijn veiliger en hebben een hoge rating. Als u preferente aandelen bezit, bent u mede-eigenaar van de onderneming, gelijk aan gewone aandelen. Wel geldt: u heeft voorrang op de reguliere aandeelhouders bij het uitkeren van winst en eveneens op eventuele uitbetaling wanneer het bedrijf in financiële moeilijkheden komt.
  • Speciale dividenden: soms keren bedrijven een speciaal dividend uit aan gewone aandeelhouders. Bijvoorbeeld wanneer een bedrijf een financiële meevaller heeft. Dit dividend is eenmalig.

Lees hier meer over de inningskosten en belastingen over dividenden.