Taksen voor beleggers

Hoe kunnen we helpen?

Taksen voor beleggers

Je bent hier:
< Terug

In tegenstelling tot wat de populaire media vaak laten uitschijnen zijn beleggers onderworpen aan heel wat belastingen. Er gelden diverse taksen voor beleggers.

Bij het uitvoeren van een transactie als Belgische staatsburger betaalt u bij aan- en verkoop een beurstaks van 0,35 procent op het totale bedrag bij aandelen en sommige fondsen, 0,12 procent op obligaties en andere bepaalde fondsen (geregistreerd op lijsten van Europese toezichthouders). De TOB, of Taks Op Beursverrichtingen, wordt niet aangerekend bij CFD’s, opties of futures aangezien het hier over contracten gaat. Bij nieuwe aandelen (IPO of kapitaalverhoging) is deze taks niet van toepassing.

Bij het ontvangen van dividenden of intresten op obligaties/termijnrekeningen/… betaalt u een roerende voorheffing (RV) van30 procent. Bij buitenlandse aandelen gaat er eerst de buitenlandse bronheffing af (kan vaak verlaagd worden tot 15 procent) en nadien nog de Belgische heffing. Veel bedrijven kiezen ervoor geen dividend uit te keren maar dit zelf voordeliger te investeren.

En weet natuurlijk dat, vooraleer het bedrijf die winst kan uitkeren, het hierop ook al BTW, vennootschapsbelasting, … betaalde.

Bepaalde landen hebben nog hun specifieke belastingen voor u klaar. Zo zijn er bijvoorbeeld de Britse stamp duty (0,5 procent), enkel bij aankoop, en de Franse taks op grote bedrijven (0,2 procent, van toepassing op ruim 100 bedrijven).

Afgevoerde taksen

Sommige van die taksen zijn afgevoerd aangezien ze als discriminerend of contraproductief werden geëvalueerd.

De meerwaardetaks op aandelen kon men er nooit doorkrijgen. Een speculatietaks zag wel één jaartje het daglicht. In 2016 verkochte aandelen, die minder lang dan 6 maanden in portefeuille zaten, werden aan 33 procent belast op de geboekte meerwaarde. Minderwaardes konden echter niet ingebracht worden.

De taks op effectenrekeningen, voor vermogens vanaf 500.000 euro, moesten ook een jaarlijkse 0,15 procent betalen op het totale bedrag. De speculatietaks was contraproductief. Er werd minder gehandeld en de inkomsten uit beurstaks gingen fors omlaag. De taks op effectenrekeningen gold niet voor alle mogelijke financiële activa en werd ongrondwettelijk bevonden.