Free float

Hoe kunnen we helpen?

Je bent hier:
< Terug

Free float is het aantal aandelen dat openbaar beschikbaar is voor gewone beleggers op de beurs. Dit zijn de aandelen van een onderneming die niet in handen van partners zijn; bijvoorbeeld de oprichters.

Waarom is free float belangrijk?

De free float van een onderneming is belangrijk voor potentiële beleggers. Dit laat zien hoe volatiel de aandelen van het bedrijf zijn. Vrij overdraagbare kleine aandelen zijn zeer volatiel, gezien er slechts een beperkt aantal aandelen kan worden gekocht en verkocht. Het is dan lastig om ze te kopen en te verkopen.

Ook voor kleine fondsen, als een zittende aandeelhouder besluit te verkopen, kan dit impact hebben op de prijs. Voor grote fondsen is dit niet zo’n probleem, maar bij kleinere fondsen is het goed om te kijken wat het percentage aandelen is dat beschikbaar is voor de gewone belegger.

Voorbeeld

Om te zien wat het aantal free float aandelen van een bedrijf is, geven we u een voorbeeld. Een bedrijf heeft 1.000.000 aandelen. Daarvan zijn 400.000 restricted shares, wat wil zeggen dat ze eigendom zijn van de oprichter van het bedrijf.

Dit wordt op deze manier geïllustreerd:

  • Toegestane aandelen: 1.000.000
  • Aandelen die niet beschikbaar zijn (bijvoorbeeld in handen van oprichters): 400.000

De free float van het bedrijf zijn 600.000 aandelen (1.000.000 – 600.000) = 60%.

Hoe wordt de free float verhoogd?

Een bedrijf kan de free float verhogen door een splitsing van de aandelen uit te voeren of door aandelen te verkopen. Wanneer beperkte aandelen na een bepaalde procedure onbeperkt worden, kan de free float worden verhoogd door meer publieke aandelen aan de markt toe te voegen.

De free float verhogen door te splitsen heeft twee zijden. Bij een splitsing zijn er meer aandelen die verhandelbaar zijn, maar de free float is meestal uitgedrukt als een percentage, en vermits alle aandelen splitsen blijft dit percentage hetzelfde. Maar zo'n splitsing komt wel de verhandelbaarheid ten goede wanneer het aantal ‘vrij verhandelbare aandelen’ hoger is.

Een bedrijf kan ook niet zomaar aandelen verkopen. Dit kan enkel als zij die zelf hebben ingekocht. Bij een kapitaalverhoging kunnen er dan nieuwe aandelen worden uitgegeven.