Enterprise Value

Hoe kunnen we helpen?

Je bent hier:
< Terug

De Enterprise Value (EV) of ondernemingswaarde is de waarde van een onderneming. Het is een waarderingsmethode die de marktwaarde van een bedrijf weergeeft.

Waarom is Enterprise Value (ondernemingswaarde) belangrijk?

Als ervaren beleggers aandelen willen kopen of verkopen, kijken zij naar de waardering van het aandeel. Dit is gebaseerd op zowel de aandeelhouderswaarde als de ondernemingswaarde. De ondernemingswaarde (Enterprise Value) houdt de waarde van alles wat wordt ingezet (inclusief schulden) voor de bedrijfsactiviteiten.

Investeert u in een bedrijf en wilt u de echte marktwaarde van het bedrijf weten? De Enterprise Value helpt u de totale waarde van een onderneming te verstaan op een meer holistische manier dan de marktkapitalisatie/beurswaarde. En in plaats dat u alleen naar de waarde van het eigen vermogen kijkt, houdt de ondernemingswaarde ook rekening met de marktwaarde.

De ondernemingswaarde is de (theoretische) overnameprijs van een onderneming, en komt overeen met het bedrag dat het zou kosten om elk aandeel van de gewone aandelen, preferente aandelen en uitstaande schulden van een bedrijf te kopen. De EV is een betere maatstaf voor ratio-berekeningen dan de marktkapitalisatie vermits de EV ook rekening houdt met cash en schulden.

Hoe berekent u de ondernemingswaarde?

De ondernemingswaarde/EV kunt u berekenen aan de hand van deze formule:

EV = marktkapitalisatie – cash (en andere liquide middelen) + schulden

U gebruikt de EV dan als maatstaf om op die manier te zien hoe duur of goedkoop een bedrijf is in vergelijking met andere bedrijven.

  • De marktkapitalisatie (ook ‘market cap’ genoemd) is gelijk aan de huidige aandelenprijs van de onderneming, vermenigvuldigd met het aantal uitstaande aandelen
  • De totale schuld is de som van alle kort en lang lopende schulden van het bedrijf.
  • Geldmiddelen en kasequivalenten bevatten contanten, vreemde valuta en kasequivalenten (bankrekeningen, kortlopende staatsobligaties, etc..) en zijn gelijk aan de liquide middelen van de onderneming, maar bevatten mogelijk geen verhandelbare effecten.

Wat is het verschil tussen ondernemingswaarde en aandelenwaarde?

Bij het berekenen van de Enterprise Value kijken we alleen naar de waarde van de middelen die worden ingezet voor de bedrijfsactiviteiten. We houden geen rekening met de financieringsstructuur. Kasgeld wordt dus niet meegenomen wanneer we de waarde van een de onderneming berekenen.

Aandeelhouderswaarde

Tegenover Enterprise Value staat Equity Value (of shareholder value: aandeelhouderswaarde). Dit is de waarde van alle aandelen van een onderneming. Naast de waarde van de onderneming kijkt de aandeelhouderswaarde ook naar de financieringsstructuur, zoals kasgeld of staatsobligaties.
Heeft een bedrijf weinig schulden en veel kasgeld? Dan heeft het een hogere aandeelhouderswaarde. Dit heeft geen invloed op de ondernemingswaarde.