EBIT

Hoe kunnen we helpen?

Je bent hier:
< Terug

EBIT staat voor Earnings Before Interest and Taxes, ofwel inkomsten voor aftrek van rente en belastingen. Het is een maatstaaf voor operationele winst voor aftrek van rente en belastingen.

  • Earnings = opbrengsten
  • Interest = rente
  • Taxes = belastingen

Wat is EBIT?

Investeerders gebruiken EBIT vermits het een beeld geeft van het succes van de kernactiviteiten van de onderneming, zonder dat hierbij fiscale gevolgen of kosten van kapitaalstructuur worden meegenomen. EBIT laat zien of de bedrijfsactiviteiten en de ideeën die erachter zitten praktisch werken. Door op deze wijze de bedrijfsactiviteiten onder de loep te leggen kunnen investeerders inzicht krijgen in de gezondheid van een bedrijf en haar vermogen om haar schuldverplichtingen na te komen.

Verschil EBIT en EBITDA

Naast EBIT is er ook EBITDA, dat staat voor:
‘Earnings Before Interest,Taxes, Depreciation and Amortization’.

  • De ‘D’ staat voor ‘depreciation’ (waardeverminderingen).
  • De ‘A’ staat voor ‘amortization’ (afschrijvingen).

Met de EBITDA worden ook de afschrijvingen en waardeverminderingen uit het resultaat bekeken. EBITDA geeft dus mogelijk een nog beter beeld van de werkelijke operationele prestaties van een bedrijf dan de EBIT laat zien. Let op: EBITDA is gemakkelijk aan te passen. De cijfers worden opgedreven door zaken onder afschrijvingen te scharen die daar niet horen.

EBIT berekenen

Er zijn twee methoden om EBIT te berekenen, de directe methode en de indirecte methode.

EBIT formule (directe methode)

De EBIT-formule wordt berekend door de kosten van de verkochte goederen / diensten en de bedrijfskosten van de totale opbrengsten af te trekken.

EBIT =
+omzet
– aankopen handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
– diversen en diverse goederen
– bedrijfskosten

Deze EBIT-formule is de directe methode, vermits de totale opbrengsten worden aangepast aan de bijbehorende kosten. Er is met deze formule direct te zien wat er uit de winst wordt gehaald.

EBIT formule (indirecte methode)

Er is echter ook een indirecte methode welke gebruikt kan worden. Deze begint met de winst en trekt daar de belastingen en financiële kosten vanaf. Deze formule laat zien wat er opnieuw moet worden toegevoegd aan het netto-inkomen.

EBIT = winst – belasting – financiële kosten.

Door met deze twee formules te werken bent u in staat om de ratio vanuit verschillende perspectieven te verstaan. De eerste formule deelt een meer operationeel standpunt, terwijl de volgende formule meer een perspectief voor aan het einde van het jaar geeft.

De interpretatie

Om de uitkomst van de EBIT te verstaan is een benchmark met de industriestandaard noodzakelijk. Enkel kijken naar de bedrijfswinst van twee bedrijven is niet voldoende. Dat zegt nog niets over hoe goed deze bedrijven het doen in vergelijking met andere bedrijven in dezelfde branche.

Daarnaast zijn ook de trends belangrijk. Hoe doet het bedrijf het in vergelijking met voorgaande jaren? Wat is de trend? De EBIT kan worden gebruikt voor diverse financiële ratio’s en berekeningen, waaronder dus de operationele winstmarge en de rentedekkingsratio. Als u EBIT begrijpt, kunt u beter ratio’s analyseren.