Closed-end fonds

Hoe kunnen we helpen?

Closed-end fonds

Je bent hier:
< Terug

Closed-end fondsen waren er 30 jaar voordat het eerste beleggingsfonds (een open-end fonds) werd opgericht. Toch zijn closed-end fondsen een zeldzaamheid. Er zijn ongeveer vijftien keer meer open-end beleggingsfondsen dan closed-end fondsen.

Wat is een closed-end beleggingsfonds?

Closed-end beleggingsfondsen hebben hun naam te danken aan het feit dat de aandelen eenmalig worden verkocht bij een beursintroductie (IPO), waarna het fonds sluit voor de verkoop of terugkoop van de aandelen. Bij een closed-end fonds staat het aantal uitstaande aandelen dus vast. De prijs wordt bepaald door de vraag en aanbod op de beurs.

Net als open-end fondsen en Exchange Traded Funds (ETF's) zijn closed-end fondsen er in verscheidene vormen. Hieronder vallen aandelenfondsen, obligatiefondsen en gemengde fondsen. Ook zijn zowel de buitenlandse als binnenlandse beurzen vertegenwoordigd. Closed-end fondsen worden actief beheerd.

Hoe werkt een closed-end beleggingsfonds?

Net als bij Exchange Traded Funds (ETF’s) neemt de fondsbeheerder van een closed-end fonds de IPO-opbrengsten voor zijn rekening en belegt de aandelen volgens het mandaat van het fonds.

Een closed-end fonds wordt omgezet in een aandeel dat op een beurs wordt genoteerd en op de secundaire markt wordt verhandeld. Vermits de aandelen op de beurs worden gekocht en verkocht, heeft de activiteit van de belegger geen invloed op de onderliggende activa in de portefeuille van het fonds.

Hoe verschilt een closed-end fonds van een open-end fonds?

Closed-end fondsen zijn gelijkaardig met open-end beleggingsfondsen vermits beleggers hun geld samenvoegen om aandelen en/of obligaties te kopen. Beide fondsen keren jaarlijks dividenden en kapitaalwinsten uit. In andere opzichten zijn zij verschillend.

De prijsbepaling is een van de meest opvallende verschillen. De prijs van open-end fondsen wordt een keer per dag bij het sluiten van de beurs vastgesteld. Alle beleggers die op die dag een transactie in een open-end fonds verrichten, betalen dezelfde prijs. Dit wordt de intrinsieke waarde (net asset value of NAV: de waarde van de fondsactiva gedeeld door het aantal aandelen) genoemd.

Closed-end fondsen hebben een intrinsieke waarde, maar de handelsprijs, die de hele dag door op een beurs wordt genoteerd, kan hoger of lager zijn dan die waarde.

Voordelen

  • Closed-end fondsen kunnen hun kopers korting op de prijs bieden. Hoewel open-end fondsen verkopen tegen hun intrinsieke waarde, kan een closed-end fonds verkopen met een premie of een korting op de NAV.

Nadelen

  • Beleggers kunnen niet zelf kunnen wanneer ze in- of uitstappen. Ze zijn afhankelijk van vraag en aanbod. Als er geen vragers zijn, kunnen ze niet uitstappen. U kan dit voordat u koopt wel enigszins controleren of dit een nadeel is. De meeste closed-end fondsen worden genoeg verhandeld. En net als bij aandelen wordt daar het gemiddelde dagelijks volume over de afgelopen drie maanden meegegeven (bijvoorbeeld bij Yahoo Finance). En daaraan kunt u zien of deze ‘liquide' genoeg zijn, om zo op voorhand te weten of dit nadeel ook aanwezig is bij dat specifieke fonds.
  • Door actieve behering hogere kosten.