Service fee

Sommige banken en brokers rekenen naast transactiekosten ook vaste kosten aan, een zogenaamde service fee. Dit kan procentueel zijn of via een vast bedrag, maar vaak is het een combinatie van beiden. Vele makelaars merkten immers op dat mensen hun tools en services gebruikten met een minimale portefeuille en geen of weinig transacties. Het aanbieden …

Lees MeerService fee

Orderkosten

Op BrokerTarieven.nl worden uitsluitend brokers vergeleken waarmee de belegger online kan handelen. Enkele van deze online brokers hebben echter voor bepaalde markten of landen deze mogelijkheid niet en dient de order nog telefonisch door gegeven te worden. Een dergelijke telefonisch order gaat vaak gepaard met extra orderkosten. >> Kijk hoeveel orderkosten u betaalt, start de …

Lees MeerOrderkosten

Spread

Wie een order invoert bij zijn/haar broker komt in het orderboek terecht. Via een marktorder zal je transactie meteen gebeuren aan de eerste de beste prijs. Bij limietorders ligt dat anders. kopers worden links opgelijst in de tabellen, verkopers rechts. Hieronder een orderboek voor Bpost, nabeurs genomen vanop de website van Euronext Brussel. De hoogste …

Lees MeerSpread

Brokerkosten

Bij het beleggen komen enkele kosten kijken. Enerzijds zijn er taksen, afhankelijk van het land waar u belegt of het land waar u belastingplichtig bent. Anderzijds zijn er kosten verbonden aan de broker of bank waarbij u belegt. Dit noemen we brokerkosten. Per transactie betaalt u een uitvoeringskost aan die broker. Deze bestaat uit de …

Lees MeerBrokerkosten

Transactiekosten

Naast taksen, eventuele jaarlijkse servicekosten, kosten voor corporate actions enzovoort zijn er natuurlijk de transactiekosten. Met de belastingen is dit één van de belangrijkste ‘lasten’ bij beleggen. Alles hangt natuurlijk af van de broker of bank, de frequentie van handelen en welke markten u betreedt. Orderkosten of transactiekosten hangen af van je beursmakelaar. Online brokers …

Lees MeerTransactiekosten

Taksen voor beleggers

In tegenstelling tot wat de populaire media vaak laten uitschijnen zijn beleggers onderworpen aan heel wat belastingen. Er gelden diverse taksen voor beleggers. Bij het uitvoeren van een transactie als Belgische staatsburger betaalt u bij aan- en verkoop een beurstaks van 0,35 procent op het totale bedrag bij aandelen en sommige fondsen, 0,12 procent op …

Lees MeerTaksen voor beleggers

Makelaarsloon

Makelaarsloon (of transactiekosten) zijn doorgaans de grootste kosten voor een belegger en dit zijn de kosten die gemaakt worden voor elke uitgevoerde transactie van effecten en derivaten. Het makelaarsloon bestaat meestal uit een vast bedrag plus een percentage over het orderbedrag. Veel brokers hanteren een minimum en maximum voor de transactiekosten, die dus van grote invloed zijn …

Lees MeerMakelaarsloon

Retourprovisie

Retourprovisie is een vorm van korting die brokers achteraf berekenen. De hoogte van de retourprovisie is afhankelijk van het aantal transacties en bijbehorende transactiekosten die de belegger in de voorafgaande periode heeft uitgevoerd.

Regeltarief

Naast bewaarloon zijn er nog enkele brokers die een regeltarief hanteren. Het regeltarief is een bedrag dat per fondssoort in rekening wordt gebracht. Een regeltarief is aanvullend op het bewaarloon en kan enkele euro’s per fondssoort zijn. Als de portefeuille dus veel verschillende fondssoorten bevat, kunnen de kosten hiervan aardig oplopen. Fondssoorten in het buitenland kennen een nog hoger …

Lees MeerRegeltarief

Bewaarloon

Bewaarloon zijn de kosten die door een broker voor het bewaren van effecten in rekening worden gebracht. Het bestaat veelal uit een percentage van het totale belegd vermogen. Hoewel het fysiek bewaren van aandelen al lang verleden tijd is, brengen de meeste brokers nog steeds dit jaarlijkse bewaarloon in rekening. Met name de traditionele banken …

Lees MeerBewaarloon