Compound Annual Growth Rate: CAGR

Hoe kunnen we helpen?

Je bent hier:
< Terug

CAGR staat voor compound annual growth rate. In het Nederlands vertalen we dat naar het jaarlijks samengesteld groeipercentage.

Wat is CAGR?

CAGR is een maatstaf van het jaarlijkse groeipercentage van een belegging over een bepaalde periode. Hierbij wordt rekening gehouden met het effect van de samenstelling. Het meet de gemiddelde jaarlijkse omzetgroei van een bedrijf. Beleggers gebruiken het om de prestaties van beleggingen in het verleden te meten en te vergelijken.

Ook gebruiken ze het om het verwachte rendement te voorspellen. Hoewel het een eerlijker beeld geeft dan alleen het jaarlijkse rendement, kan de CAGR wel een vertekend beeld opleveren als er geen rekening wordt gehouden met een volatiele belegging (lees hieronder meer).

Hoe bereken je de CAGR?

U berekent de CAGR (jaarlijks samengesteld groeipercentage) door de eindwaarde van uw belegging te delen door de beginwaarde en dat cijfer te verhogen tot het omgekeerde aantal jaren, alvorens het met één af te trekken. 

Voordelen van het jaarlijkse samengestelde groeipercentage

CAGR is een handige tool voor het vergelijken van verschillende beleggingen over een vergelijkbare beleggingshorizon. Het is een betrouwbare manier om het rendement in kaart te brengen van een investering die in waarde is toe- en afgenomen gedurende de investeringsperiode. 

Voorbeeld

Gemiddelde groei: 6,8%

CAGR: 6,2%

Let op! Belangrijk om te realiseren is dat de meeste beleggingen in de loop van de tijd ongelijke opbrengsten opleveren. Omdat de CAGR alleen de uiteindelijke waarde van een belegging over een bepaalde tijdsperiode vergelijkt met de oorspronkelijke waarde, geeft het een belegger niet altijd de correcte indicatie van hoe het aandeel of de belegging werkelijk presteerde in de loop van de tijd binnen elk tijdsinterval (bijvoorbeeld een maand, kwartaal of jaar). 

Laat u ook niet door CAGR leiden om te veronderstellen dat rendementen voorspelbaarder zijn dan ze zijn. De CAGR kan wel worden gebruikt als een snel vergelijkingsinstrument tussen beleggingsopties, maar bij elke beslissing moet rekening worden gehouden met de afwegingen tussen risico en rendement.

Voorbeeld

Stel dat een belegger in de maand januari van 2015 voor 20.000 euro 200 aandelen heeft gekocht. Per aandeel was dit 100 euro. Na vier jaar is het aandeel gestegen tot 150 euro en is de investering van de belegger 30.000 euro waard.

Om het jaarlijkse samengestelde groeipercentage te berekenen, hebben we het eindsaldo (30.000), het beginsaldo (20.000) en de tijdsperiode nodig, in dit geval het aantal jaren (vier):

((30,000 / 20,000) ^ ¼ )

Nu trekken we er 1 van af en vermenigvuldigen we met 100% om de waarde in procenten te zien:

(30,000 / 20,000) ^ ¼ ) – 1 = .1066

.1066 x 100% = 10.66%

De CAGR voor dit aandeel is 10,66%.