Investeer in waterstof: dé toekomstgerichte energiebron

Waterstof bezit de kracht om een cruciale factor te worden in de overstap naar een meer duurzame wereld. In dit artikel verkennen we waarom u er goed aan doet om te investeren in waterstof en hoe u dit kunt aanpakken. Lees verder en ontdek de kansen die waterstof aan beleggers biedt.

De relevantie van waterstof: wat is het en waarom is het belangrijk?

Waterstof is het lichtste en meest overvloedig aanwezige element in het heelal. Het kan dienen als een milieuvriendelijke en propere energiedrager die geen schadelijke emissies vrijgeeft bij verbranding, wat het onderscheidt van fossiele brandstoffen. Dit maakt het een aantrekkelijke keuze voor de opwekking van duurzame energie.

De omschakeling naar groene energie is een cruciaal thema in de strijd tegen klimaatverandering. Waterstof kan een centrale rol spelen in deze transitie doordat het overtollige energie van hernieuwbare bronnen zoals zon en wind kan opslaan. Daarnaast kan waterstof als brandstof worden ingezet voor transport, zoals auto's, vrachtwagens en schepen, waardoor de uitstoot van broeikasgassen sterk wordt gereduceerd.

De verschillende kleuren van waterstof: groen, blauw en grijs

Er zijn drie soorten waterstof, afhankelijk van het productieproces:

 1. Groene waterstof: voortgebracht door elektrolyse van water met behulp van hernieuwbare energiebronnen zoals zon- en windenergie.
 2. Blauwe waterstof: ontstaat uit aardgas, waarbij de CO2 die vrijkomt, wordt opgevangen en opgeslagen.
 3. Grijze waterstof: geproduceerd uit aardgas zonder CO2-opvang.

Groene waterstof is de duurzaamste keuze en daarom het aantrekkelijkst voor beleggers die willen investeren in waterstof. Het is wel belangrijk om te beseffen dat groene waterstof momenteel duurder is om te produceren dan blauwe en grijze waterstof. Dit houdt in dat er nog veel onderzoek en ontwikkeling nodig is om de productiekosten te drukken en groene waterstof concurrerend te maken met andere energiebronnen.

Manieren om te investeren in waterstof

Verschillende benaderingen zijn mogelijk wanneer u besluit te beleggen in waterstof, en deze hangen af van uw investeringsstrategie en risicotolerantie. Hieronder vindt u enkele opties:

Aandelen in waterstofgerelateerde ondernemingen

Een directe benadering om te investeren in waterstof is door aandelen van bedrijven actief in de waterstofsector aan te schaffen. Deze ondernemingen kunnen zich bezighouden met aspecten zoals productie, opslag, distributie of toepassing van waterstof. Enkele voorbeelden van dergelijke bedrijven zijn:

 • Ballard Power Systems
 • Nel ASA
 • ITM Power

Let wel, het beleggen in afzonderlijke aandelen houdt doorgaans meer risico in dan het kiezen voor gediversifieerde investeringsinstrumenten. Zorg er dus voor dat u grondig onderzoek doet naar de financiële situatie en groeimogelijkheden van een bedrijf voordat u beslist om aandelen te verwerven.

ETF's gericht op waterstof en duurzame energie

Een alternatieve manier om te investeren in waterstof is door in te zetten op exchange-traded funds (ETF's) met een focus op waterstof en/of hernieuwbare energie. Deze ETF's volgen doorgaans een index die meerdere bedrijven uit de waterstofsector omvat, wat zorgt voor automatische diversificatie en risicospreiding. Hier enkele voorbeelden van waterstof-ETF's:

 • Global X Hydrogen ETF
 • VanEck Vectors Hydrogen Economy ETF
 • iShares Global Clean Energy ETF

Investeren in groene obligaties

Buiten aandelen en ETF's, kunt u ook overwegen om te investeren in groene obligaties. Deze zijn specifiek bedoeld voor de financiering van duurzame energieprojecten, waaronder waterstofinitiatieven. Groene obligaties zijn schuldbewijzen uitgegeven door bedrijven of overheden om duurzame projecten te financieren. Deze optie kan aantrekkelijk zijn voor beleggers die op zoek zijn naar een relatief stabiel rendement met minder risico dan aandelen. Houd echter in gedachten dat de rente op groene obligaties doorgaans lager ligt dan op traditionele obligaties.

Gezamenlijke inspanningen en partnerschappen in de waterstofindustrie

Een intrigerende trend in de waterstofsector is de groei van samenwerkingsverbanden en gezamenlijke projecten tussen bedrijven. Dit creëert kansen voor investeerders om te beleggen in ondernemingen die samenwerken om waterstoftechnieken verder te verbeteren en op grote schaal te implementeren. Enkele voorbeelden van dergelijke partnerschappen en gezamenlijke projecten in de waterstofwereld zijn:

 • H2V Industry: een coalitie van verschillende Europese bedrijven en onderzoeksinstituten met als doel de ontwikkeling van grootschalige groene waterstofproductie.
 • H2 Accelerate: een gezamenlijk initiatief van grote energieconcerns en automobielproducenten om de implementatie van waterstofinfrastructuur in Europa te bespoedigen.
 • NortH2: een verbond tussen Shell, Gasunie en Groningen Seaports met als doel groene waterstof te produceren met behulp van offshore windenergie in Nederland.

De rol van waterstof in de transportwereld

Een belangrijk toepassingsgebied van waterstof is de transportsector. Waterstof kan dienen als een milieuvriendelijk alternatief voor brandstof in voertuigen zoals auto's, vrachtwagens, bussen en vaartuigen. Deze voertuigen zetten waterstof om in elektriciteit met behulp van brandstofcellen, wat hen in staat stelt emissievrij te rijden. Diverse automerken, zoals Toyota, Honda en Hyundai, hebben al wagens met waterstoftechnologie op de markt geïntroduceerd.

Mogelijke gevaren en obstakels bij het investeren in waterstof

Net als bij elke belegging, zijn er risico's en hindernissen verbonden aan het investeren in waterstof. Een van de grootste struikelblokken voor de waterstofsector zijn de aanzienlijke productiekosten van groene waterstof. Hoewel de kosten voor groene waterstof de voorbije jaren gedaald zijn, blijft het duurder dan fossiele brandstoffen en andere hernieuwbare energiebronnen. Dit zorgt ervoor dat veel bedrijven en consumenten nog niet bereid zijn om over te stappen op waterstof.

Daarnaast is de infrastructuur voor waterstof, zoals vulstations en leidingen, nog steeds beperkt. Dit kan de groei van de waterstofmarkt belemmeren. Om waterstof als energiedrager aantrekkelijker te maken, zullen overheden en bedrijven moeten investeren in het uitbreiden van deze infrastructuur.

Tot slot kunnen veranderingen in overheidsbeleid en wetgeving een impact hebben op de groei van de waterstofmarkt. Overheden kunnen bijvoorbeeld financiële stimulansen en fiscale voordelen aanbieden om de ontwikkeling van waterstoftechnologie te bevorderen, maar deze kunnen ook weer worden ingetrokken als het beleid wijzigt.

Waterstof tegenover elektrische voertuigen op batterijen

In het domein van het transport zijn er zowel waterstofvoertuigen als elektrische voertuigen op batterijen (EV's) beschikbaar. Elk type voertuig heeft zijn eigen plus- en minpunten, maar momenteel hebben EV's een groter aandeel in de markt en een uitgebreidere infrastructuur, zoals laadpalen. Toch zijn er enkele troeven van waterstofvoertuigen die ze interessant kunnen maken voor bepaalde toepassingen, zoals het vervoer over lange afstanden en zware voertuigen waarbij een snelle tanktijd en een hoge energiedichtheid belangrijk zijn.

Toekomstige tendensen in de waterstofbranche

De waterstofmarkt is voortdurend in beweging en er zijn meerdere tendensen die een impact kunnen hebben op de groei van de sector. Een cruciale tendens is de groeiende belangstelling van regeringen en internationale organisaties voor waterstof als een belangrijke energiebron voor de toekomst. Zo heeft de Europese Unie aangekondigd dat ze tegen 2030 tot 40 gigawatt aan groene waterstofcapaciteit wil ontwikkelen in het kader van de Europese Green Deal.

Daarbij is er een toenemende interesse in het gebruik van waterstof in sectoren die moeilijk te elektrificeren zijn, zoals de zware industrie en de scheepvaart. In deze sectoren kan waterstof een cruciale rol spelen bij het verminderen van de CO2-uitstoot en het behalen van klimaatdoelen.

Innovaties op het gebied van waterstoftechnologie

De afgelopen jaren zijn er tal van innovaties geweest op het gebied van waterstoftechnologie, wat de kostenefficiëntie en doeltreffendheid van waterstofproductie en -gebruik ten goede is gekomen. Enkele voorbeelden van dergelijke innovaties zijn:

Elektrolyse: Er is voortdurend onderzoek gaande om de doeltreffendheid te verhogen en de kosten te verlagen van elektrolyse, de technologie die gebruikt wordt voor het produceren van groene waterstof. Nieuwe elektrolysetechnieken, zoals proton exchange membrane (PEM) en solid oxide electrolysis (SOE), hebben het potentieel om de productiekosten van groene waterstof te reduceren.

Brandstofcellen: Er zijn verschillende soorten brandstofcellen, en onderzoekers zijn constant bezig met het verbeteren van hun prestaties en duurzaamheid. Nieuwe materialen en ontwerpen kunnen leiden tot efficiëntere en goedkopere brandstofcellen, waardoor waterstofvoertuigen aantrekkelijker worden voor de consument.

Opslag en distributie: Doorbraken op het gebied van opslag en distributie van waterstof zijn essentieel om grootschalige toepassing van waterstof mogelijk te maken. Nieuwe technologieën, zoals liquid organic hydrogen carriers (LOHC's) en metaalhydriden, kunnen bijdragen.

Kortom, er zijn talrijke ontwikkelingen en innovaties in de waterstofsector die de toekomst van waterstof als duurzame energiebron kunnen beïnvloeden. Voor beleggers en geïnteresseerden is het van belang om deze trends nauwlettend in de gaten te houden en te overwegen welke investeringsmogelijkheden het beste aansluiten bij hun beleggingsstrategie en risicotolerantie.

Domeinen waar waterstof een impact kan hebben

Buiten de transportsector zijn er meerdere domeinen waar waterstof een aanzienlijke impact kan hebben. Deze domeinen bieden kansen voor investeerders die geïnteresseerd zijn in het investeren in waterstof.

Energieopslag en stroomproductie

Waterstof kan dienen als opslagmiddel voor overtollige energie uit hernieuwbare bronnen, zoals zonne- en windenergie. Wanneer er meer energie wordt opgewekt dan nodig is, kan die energie worden aangewend om waterstof te produceren. Die waterstof kan vervolgens worden opgeslagen en later omgezet in elektriciteit via brandstofcellen of gasgestookte elektriciteitscentrales. Dit kan bijdragen tot de stabiliteit en betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet en de integratie van hernieuwbare energie ondersteunen.

Industrie en chemie

Waterstof kan een cruciale rol spelen bij het verduurzamen van industriële processen, met name in staal- en cementproductie, waar veel CO2 wordt uitgestoten. Waterstof kan fungeren als een alternatief reductiemiddel in plaats van koolstof in staalproductie, waardoor de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk vermindert. Bovendien kan waterstof dienen als basisgrondstof voor de productie van chemicaliën zoals ammoniak en methanol, die op hun beurt gebruikt kunnen worden voor de productie van meststoffen en andere industriële toepassingen.

Verwarming en koeling

Waterstof kan ook een rol spelen in het verduurzamen van verwarmings- en koelsystemen in gebouwen. Het kan dienen als een propere brandstof in gasgestookte verwarmingsketels of worden omgezet in elektriciteit via brandstofcellen voor elektrische verwarmings- en koelsystemen. Dit kan helpen om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen voor verwarming en koeling te verminderen en de uitstoot van broeikasgassen te verlagen.

Ruimtevaart

Waterstof speelt reeds een cruciale rol in de ruimtevaartindustrie als brandstof voor raketten en ruimtetuigen. De hoge energiedichtheid en het lage gewicht van waterstof maken het een aantrekkelijke brandstof voor ruimtevaarttoepassingen. Toekomstige innovaties in waterstoftechnologie kunnen de efficiëntie en betrouwbaarheid van ruimtevaartsystemen verder verhogen.

Besluit: investeren in waterstof of niet?

Investeren in waterstof biedt mogelijkheden voor investeerders die willen bijdragen aan een duurzame energietoekomst. Er zijn verschillende manieren om te investeren in waterstof, zoals het aankopen van aandelen in bedrijven die actief zijn in de sector, investeren in waterstof-ETF's en beleggen in groene obligaties.

Het is belangrijk om rekening te houden met de risico's en uitdagingen die gepaard gaan met het investeren in waterstof, zoals hoge productiekosten, beperkte infrastructuur en concurrentie met andere technologieën. Bovendien is het raadzaam om de trends en ontwikkelingen in de waterstofsector nauwgezet op te volgen, zoals overheidsbeleid, innovaties in waterstoftechnologie en de groeiende toepassing van waterstof in diverse sectoren.

Door grondig onderzoek te verrichten en een gediversifieerde beleggingsportefeuille op te bouwen, kunnen investeerders profiteren van de groeikansen die de waterstofsector biedt, terwijl ze hun risico's beperken. Een goed geïnformeerde investeerder kan op deze manier bijdragen aan de transitie naar een duurzame energietoekomst en tegelijkertijd potentiële rendementen behalen op hun investeringen. Het is cruciaal om een langetermijnperspectief te hanteren en te blijven monitoren hoe de waterstofindustrie evolueert om zo tijdig in te spelen op veranderende marktomstandigheden en technologische vooruitgang.

Plaats een reactie