Gemiddeld rendement: wat kan ik verwachten

Een belegger is altijd op de hoogte van huidige en verwachte economische ontwikkelingen, zodat zo goed mogelijk het gemiddeld rendement kan worden ingeschat. Wilt u weten wat u in 2020 en daarna kunt verwachten aan gemiddeld rendement? Lees dan dit artikel.

Verscheidene soorten rendementen

Er zijn verscheidene soorten rendementen. Zo verschilt het rendement van een spaarrekening van een investering in aandelen of een obligatiebelegging. Daarnaast variëren de rendementen ook per sector.

Wat is een goed rendement?

Een goed rendement voor een actieve belegger is 15% per jaar. Dit is hoog, maar haalbaar als iemand er echt verstand van heeft of als u samenwerkt met een goede broker. Stel dat u (na belasting en inflatie) elk jaar 12% rendement behaalt, dan kunt u elke zes jaar uw koopkracht verdubbelen.

Wat is een realistisch rendement?

Als we naar de afgelopen eeuw kijken (1900-2015), dan was het gemiddeld rendement (na inflatie) in Nederland voor aandelen 7,09% per jaar. Dat ligt dus wel iets lager dan 15% of 12%. Het rendement op huizen was iets hoger: 7,28%. In België werd tussen 1980 en 2001 een gemiddeld jaarrendement behaald van 10,5% voor aandelen. Maar tussen 1900 en 1949 was er een jaarlijks verlies van 1,7% na inflatie.

Het is niet vreemd als de beurs gedurende twee of zelfs drie opeenvolgende jaren daalt. Dit komt niet heel vaak voor, maar het is niet uitzonderlijk. Dit was het geval voor de Belgische beurs tussen 1999 en 2001. Maar denk ook aan de crisis van 2008.

Wat is het rendement in 2020 en daarna?

Wilt u weten wat een realistisch rendement voor dit jaar en daarna is? Dan moeten we niet alleen kijken naar de resultaten uit het verleden (want die zijn natuurlijk geen garantie voor de toekomst), maar ook naar de huidige en verwachte economische ontwikkeling.

Crash olieprijs en coronavirus doen cijfers op beurs kelderen

Hoewel 2019 een succesvol jaar is, is 2020 onvoorspelbaar. De daling van de olieprijs in het weekend van 8 maart en zorgen over de negatieve impact van het coronavirus op de economie zorgen ervoor dat de aandelenmarkt momenteel diep in het rood staat. Alleen al in België verloor het binnen 10 dagen 52 miljard euro aan marktwaarde. Het zwaarst getroffen zijn de luchtvaart, het toerisme, het transport en de hotelsector. Het is zelfs te vergelijken met de financiële crisis van 2008.

Maar, de financiële crisis van 2008 was een probleem van het systeem. Nu hebben we te maken met een probleem in consumptie, wat volgens velen slechts een tijdelijk probleem is. Uiteindelijk zal de beurs zich wel opnieuw hervinden, zoals dat altijd gaat. Maar het is sowieso aangewezen om, wanneer u wilt gaan beleggen of vragen heeft over uw rendement, de hulp in te schakelen van een goede broker.

Wanneer wordt een herstel van de beurs verwacht?

Volgens econoom Tom Simonts van KBC Private Banking staan de groeiverwachtingen voor Europese en Amerikaanse bedrijven op nul. In China is er nu een negatieve groei voorspeld. Daarnaast komt er een recessie aan voor de Europese economie. Dit wordt overigens door andere experten beaamd. Ook Robeco voorspelt een onvermijdelijke recessie:
“A notable shift in this year’s report is our downward revision of expected returns, owing to our view that a recession is inevitable between now and 2024.” – Bart Oldenkamp, Head of Robeco Investment Solutions

Daarnaast is er een kans dat de bubbels van de aandelenmarkt en de obligatiemarkt barsten door stijgende inflatie en de stijgende rentevoet. Ook volgens consultancybureau McKinsey zal het gemiddeld rendement voor de komende 20 jaar lager uitvallen dan in de afgelopen 30 jaar. McKinsey keek naar de beleggingsopbrengsten in het geval de huidige langzame groei aanhoudt, én naar de beleggingsopbrengsten in het geval er snellere economische groei zou zijn. Het gemiddeld rendement zal lager uitvallen dan de afgelopen 30 jaar.

Volgens Simonts kunnen we beter accepteren dat er een periode geen groei zal zijn. Totdat het coronavirus wordt ingedamd: dan zal de beurs opnieuw opleven. Ook verwacht de markt stevige maatregelen van de Fed en de Europese Centrale Bank om te voorkomen dat door angst in het financiële systeem, bedrijven geen kredieten meer kunnen verkrijgen. Bovendien zijn er altijd bedrijven die er niet onder zullen lijden of er zelfs door groeien. Denk aan de zorgsector of de chemische industrie. Daarnaast laat de ‘wereldindex’ over verscheidene perioden van 20 jaar een positieve premie zien. Dit betekent dat het slim is om uw portefeuille internationaal te diversifiëren en te verspreiden over verscheidene sectoren.

Beleggen blijft een risico en geduld is een schone zaak

Niemand kan de richting van de financiële markt precies voorspellen, dus beleggen blijft een risico. Het is daarom essentieel om een goede broker in te schakelen, op lange termijn een consistente koers te volgen en voorzichtig te blijven.

Plaats een reactie