MeDirect

MeDirect is de Belgische afdeling van Mediterranean Bank plc, een bank die opgericht is in Malta en gereguleerd wordt door de Maltese Financial Services Autoriteit.

MeDirect Bank is sinds juni 2015 een Belgische bank met Belgische banklicentie en valt onder het toezicht van de Nationale Bank van België. Ook geldt het Belgische deposito garantiestelsel voor spaargeld.

Beleggers kunnen bij MeDirect handelen in aandelen, ETF's, obligaties en fondsen.