Deutsche Bank

Beleggers bij Deutsche Bank kunnen handelen in aandelen, obligaties, beleggingsfondsen en trackers. Naast de transactiekosten, betalen zij ook bewaarloon over het belegd vermogen. De transactiekosten zijn gestaffeld.